Zijn tekstschrijvers overbodig met de komst van AI?

Leestijd: 4 minuten

Onlangs heb ik mij als zelfstandig tekstschrijver ingeschreven bij de KVK. Wat een stap! Toen ik wereldkundig maakte aan mijn omgeving dat ik voor mezelf zou beginnen, was één van de opmerkingen die ik meer dan eens terug kreeg: ‘Is dat wel zo slim, beginnen als tekstschrijver nu AI-tools als ChatGPT zo enorm in opkomst zijn?’ Goede vraag en een goed uitgangspunt voor mijn eerste blog.

Wat is AI?

Laten we bij het begin beginnen. Wat is AI nou eigenlijk? AI staat voor Artificial Intelligence, ofwel kunstmatige intelligentie. Het omvat de mogelijkheid om taken uit te laten voeren die normaal menselijke intelligentie vereisen. Door het gebruik van algoritmes en statistische modellen analyseren en verwerken de AI-systemen gegevens, om vervolgens daarmee patronen te identificeren en beslissingen te nemen. Het zijn zelflerende systemen die zichzelf steeds beter maken, zonder dat ze daarvoor geprogrammeerd zijn.

De voordelen van AI

Het klinkt ideaal: robots het werk laten doen dat voorheen mensenhanden nodig had. Met AI is het niet anders, hoewel het hier gaat om denkwerk in plaats van fysieke taken. 

Efficiëntie en besparing

Een groot voordeel van AI is de efficiëntie van de systemen. Een AI-tool kan een taak veel sneller en efficiënter uitvoeren dan mensen. Dit kan zorgen voor kostenbesparing en het verhogen van de productiviteit. Want als de mens een taak niet meer hoeft te doen, kan de mens zich richten op andere bezigheden. Een mens 24/7 aan het werk zetten is onmogelijk, maar voor AI is het vanzelfsprekend: AI werkt zonder pauze en ervaart geen vermoeidheid zoals mensen dat zouden ervaren.

Veel data

AI is in staat grote hoeveelheden aan gegevens te analyseren. Daarnaast kan AI patronen identificeren die voor mensen moeilijk te zien zijn. Hierdoor is besluitvorming op basis van de informatie die AI verschaft nauwkeuriger én sneller. Bovendien kan het beter onderbouwd worden, wat leidt tot betere inzichten.

Gepersonaliseerde aanbevelingen

Omdat AI veel data kan verwerken, is het ook in staat om gepersonaliseerde aanbevelingen te doen. Door het analyseren van voorkeuren en het gedrag van een klant, kan een bedrijf veel beter inspelen op de behoefte en daarop gericht acteren. Dit kan ook ingezet worden bij bijvoorbeeld chatbots als klantenservice. De chatbot vangt de eerste vraag op, waarbij slechts de ‘moeilijke gevallen’ terecht hoeven te komen bij de klantenservicemedewerker. Naast dat het werk scheelt voor de medewerker, is de klant blij dat hij snel geholpen kan worden.

Gevaar van AI voor tekstschrijvers

De nadelen van AI

Bovenstaande voordelen kunnen een enorme toevoeging zijn voor iedereen, zeker in het bedrijfsleven. Maar kleven er dan geen nadelen aan? Zeker wel!

Is het nep?

Vandaag de dag horen we steeds meer over fake news. Iedereen is vrij om iets op het internet te plaatsen, waardoor we ons moeten afvragen of alles wat we lezen wel klopt. Een AI-tool gebruikt het internet als basis voor zijn dataverzameling. Je kunt je dus afvragen hoe betrouwbaar de bron is die AI gebruikt. Waar je zelf bij het zoeken naar bronnen met een kritisch oog kunt kijken naar hoe betrouwbaar deze is, kun je dat met een tekst die door een AI-tool is geschreven niet achterhalen.

Bewust foutieve informatie

Naast informatie die ‘per ongeluk’ foutief van het internet wordt gehaald, is het ook mogelijk dat een AI-systeem gehackt wordt. Gevolg hiervan kan zijn dat er bewust foutieve informatie wordt verspreid. Zelf moet ik denken aan de Russische inmenging in de internationale (maar ook Nederlandse!) politiek waar je steeds meer over hoort. Voor diegenen die kwaad in de zin hebben, is AI een uitgelezen kans om er misbruik van te maken.

AI is geen mens

Een groot nadeel van AI is ook dat de output nog niet zo goed is als de output wanneer een mens deze zou schrijven. AI-systemen zijn nog niet volledig getraind, waardoor de uitvoering van de opdracht onvolledig of vooringenomen kan zijn. Als mens kun je bijvoorbeeld inschatten wanneer iets als discriminerend opgevat kan worden, voor een AI-tool is dat lastig.

Onlangs was er in het actualiteitenprogramma Even Tot Hier een goed voorbeeld van hoe AI werkt. Het komische duo Niels van der Laan en Jeroen Woe heeft AI-tool ChatGPT gevraagd om een tekst te maken voor hun Liedje in 1 minuut. Hoewel zij normaal de tekst zelf schrijven (en ik durf mijn hand ervoor in het vuur te steken dat ze daar méér dan 11 seconden mee bezig zijn), is het niveau van deze AI-tekst verre van het niveau dat ze halen wanneer ze het liedje zelf zouden schrijven. Kijk even mee!

Als bedrijf kan AI je ook nog voor een ethisch dilemma zetten. Wie is er namelijk verantwoordelijk als de informatie die je verspreidt, gemaakt door AI, niet klopt?

Al met al zijn er dus aanzienlijke nadelen die je in overweging moet nemen wil je gebruikmaken van een AI-systeem.

Komt het vak van tekstschrijver in gevaar door AI?

Op dit moment wegen de voordelen nog niet op tegen de nadelen wanneer je als bedrijf je teksten wilt laten schrijven door AI. Je kunt (nog) niet blind vertrouwen op de uitkomst van een opdracht die door een AI-tool wordt geschreven. Tekstueel niet, want het is en blijft een robot, maar ook zeker inhoudelijk niet. Als tekstschrijver zou je altijd moeten controleren of de informatie klopt. Zoals gezegd plukt AI alle informatie van het internet, waar talloze onjuiste bronnen te vinden zijn.

Samenwerken met AI

Een tekstschrijver zou AI wel in zijn voordeel kunnen laten werken. Om tot inspiratie te komen bijvoorbeeld. Ikzelf voer wel eens opdrachten in op ChatGPT om onderwerpen te vinden waarover ik kan schrijven, zoals welke pijnpunten bedrijven ervaren als het gaat om teksten. Wel blijf ik weg bij de antwoorden die AI me geeft. Ik doe zelf mijn research zodat ik er zeker van ben dat mijn bronnen betrouwbaar zijn. Hiervoor heb je dus nog altijd de menselijke intelligentie nodig.

AI is en blijft geen mens

Ook empathie en het gevoel voor inhoud wordt voorlopig nog niet vervangen door AI. Menselijke tekstschrijvers zijn in staat om creativiteit te gebruiken, nuances te begrijpen en kunnen zich verplaatsen in de doelgroep. Zij zijn hiermee het meest geschikt om effectieve en aantrekkelijke content te creëren.

Conclusie

Om terug te komen op de vraag die ik in de intro aankaartte: is het slim om als tekstschrijver te beginnen met de opkomst van AI? Ondervinden tekstschrijvers gevaar van AI? Ik denk het (nog) niet. Duidelijk is wel dat het vak van tekstschrijver beïnvloed wordt, maar het is onwaarschijnlijk dat de menselijke rol volledig vervangen zal worden door AI. We moeten het als tekstschrijvers eerder zien als hulpmiddel, dat ons helpt ons werk te verbeteren en nieuwe mogelijkheden te creëren.